tm

Tomografia Komputerowa

 

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (w skrócie TK) jest  to  technika umożliwiająca uzyskanie wielowarstwowego obrazu badanych narządów.

Wykorzystując źródło promieniowania, jakim jest obracana wokół pacjenta lampa rentgenowska, tworzony jest obraz szeregu przekrojów-warstw, składanych następnie za pomocą systemu komputerowego w obraz diagnostyczny.
Wybór obszaru badanego oraz naświetlanej warstwy dokonywany jest za pomocą  odpowiedniego  ułożenia  pacjenta  na  ruchomym  stole.   Precyzja urządzeń pozwala na uzyskanie obrazu warstwy przekroju grubości kilku milimetrów. Wykorzystanie systemu komputerowego pozwala łączyć wiele przekrojów w jeden w pełni trójwymiarowy obraz badanego narządu.
Inaczej widoczne będą płuca, kości, zwapnienia i zęby, a inaczej narządy miąższowe jak wątroba. Takie zjawisko jest nam wszystkim dobrze znane z klisz tzw. zdjęć rentgenowskich. Istotą metody badawczej jest fakt, że struktury patologiczne różnią się stopniem pochłaniania promieniowania od pozostałej tkanki, co pozwala na ich zobrazowanie.

Co warto wiedzieć  o  badaniu?

Wszystkim wybierającym się na badania TK przedstawiamy informację jak się do nich przygotować, jak odebrać wyniki, a także czy będziemy musieli za takie badanie zapłacić.

      Badania TK prowadzimy w  naszym  Centrum Diagnostyki Obrazowej NZOZ SKANMRX  DIAGNOSTYKA  we  Wrocławiu  przy  ul. Krasińskiego 29